Velg en side

Prosjekt som arbeidsform blir stadig mer populær, både i Noreg og i utlandet. Den betegner innsats som gjøres for å oppnå et definert mål, innenfor en planlagt tids- og kostramme…