Velg en side

Jeg ønsker å utgjøre en forskjell.

 

Mitt navn er Hiwa Målen. Jeg er 43 år gammel, gift, har tre barn, og jobber nå som daglig leder for digital kjernefasilitet for samfunnsforskning, ved Universitetet i Bergen.

Min karriere har så langt gitt meg erfaring som prosjektleder, ledelsesveileder, og forbedringskoordinator, både fra offentlige og private virksomheter. Jeg har doktorgrad og post-doktorgrad innen molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen. Der har jeg, i hovedsak, forsket på tuberkulose i utviklingsland, og har med det bidratt til den internasjonale innsatsen for bekjempelse av sykdommen.

Selv om jeg har en solid faglig bakgrunn så har det til tider føltes som å bli kastet ut på dypt vann:

På kort varsel fikk jeg prosjektlederrolen for et stort leveranseprosjekt. Plutselig stod jeg der med ansvar for mange medarbeidere. I tillegg skulle jeg mene noe om alt; tenke plan, kostnad, risiko, kunderelasjoner, lede og motivere team, løse konflikter, og mye mer. Det føltes som om jeg sto på en scene uten manus, og at alle så min usikkerhet. Til og med doktorgraden min hadde ikke forberedt meg på hvor krevende en slik jobb kunne være, for ledelse handler mye mer om mennesker enn skolegang!

Jeg vil gjerne dele av min erfaring for å gjøre andres reise lettere enn min, og samtidig senke terskelen for å ta del i kunnskap rundt stadig viktigere felt som innovasjon, endring og digitalisering. Prosjekt som arbeidsform gjennomsyrer også det meste av det som skjer, både i offentlige og private foretak. Prosjektledelseskompetanse blir en viktig brikke for å lykkes i et stadig mer krevende arbeidsmarked.

Relevant og tidsriktig kunnskap er viktig for å være i lykkes, både som individ og virksomhet. Jeg vil dele det jeg har erfart og det jeg kan, gjennom bloggen min og, og etterhvert flere gratis videokurs.

Og du; “Vi spiller hverandre gode!”

Beste hilsener

Hiwa