Velg en side

Mitt navn er Hiwa Målen

– og jeg vil gjerne dele mine erfaringer med deg.

Det skjer utrolig store endringer rundt oss. Arbeidslivet slik vi kjenner det i dag kommer til å forandre seg til det ugjenkjennelige i løpet av noen få år.

Og prosjekt som arbeidsform kommer til å bli enda viktigere for denne omstillingen, fordi store deler av denne forandringen kommer til å skje i form av prosjekter, ledet av prosjektledere. Derfor er det viktig for deg, om du vil fortsette å være attraktiv i et stadig krevende arbeidsmarked, å tilegne deg solid kompetanse innenfor prosjektledelse.

Men du har sikkert opplevd at å øke din kunnskap rundt prosjektledelse er ikke lett. Grunnene til det kan være mange; høy kursavgift, klasseromsundervisning med ugunstige tider, eller en for teoretisk tilnærming som vanskelig lar seg gjennomføre i praksis.

Jeg har selv, mange ganger, savnet et sted hvor jeg kunne finne relevant og anvendelig kunnskap lett tilgjengelig. Nå tar jeg saken i egne hender 🙂

Følg med på bloggen min og få relevant kunnskap.

 

Her deler jeg erfaringsbasert kunnskap, kombinert med forskningsformidling, innenfor aktuelle tema som prosjektledelse, endring og innovasjon.

Går det an å tenke utenfor boksen? Ja, det gjør det ..

Boksen er linsen du ser verden igjennom – den består av millioner av små piksler av kunnskap, erfaringer, følelser, teorier, ting foreldrene fortalte deg, ting du har opplevd, fakta du har ..

Hva gjør en prosjektleder egentlig?

En prosjektleder er en person som har overordnet ansvar for en vellykket prosjektstart, planlegging, gjennomføring, og avslutning av et prosjekt. Rollen står sentralt i mange bransjer.

Hvorfor prosjekt som arbeidsform er så utbredt?

Å bygge innovative team er ikke lett? Men det er ikke umulig heller ..

På grunn av alle de store endringene vi ser rundt oss, er behovet for innovative team, både i privat og offentlig sektor, stort. Men å bygge innovative team er utfordrende.

Ledelsesrollen er ikke det samme lenge! Unngå å bli utdatert ..

Den digitale framgangen rundt oss påvirker lederrollen på mange måter. Den tradisjonelle rollen kommer til å bli utfordret, og vi kommer til å se en ny ledertype tre frem.

Hvordan kan du øke motivasjonen til ditt team?

Å bygge et prosjektteam er som å sette sammen et fotballag. Din oppgave som prosjektleder blir å sveise sammen individer med ulike styrker og svakheter til et team ..

Sliter du med å rekke over alt som skal gjøres i løpet av en arbeidsdag? 

Sjekk ut mine tips om hvordan du kan øke din produktivitet 🙂

Kan du ubevisst ødelegge motivasjonen i ditt team? Ja, faktisk! Unngå følgende ..

Å gjenoppbygge et team som presterer dårlig, er en enorm utfordring. Å identifisere hva som fører team og grupper så langt ned, og å forebygge nedturen er utrolig viktig.